Sign UpLog In
  • thuốc lá 555-0
Items visible:
Item width:
Item height:
Image width:

thuốc lá 555

30.000 - 33.000 VNĐ

Thuốc lá 3 số 555 là tên gọi của một loại sản phẩm được làm chủ yếu từ nguyên liệu lá thuốc lá đã thái sợi, được cuốn hay nhồi định hình bằng giấy, có dạng hình trụ (thường có độ dài dưới 120 mm, đường kính khoảng 10 mm).

Thuốc lá 3 số 555 điếu thường được đốt cháy ở một đầu, để cháy âm ỉ nhằm mục đích tạo khói và khói này theo dòng khí vào miệng người hút từ đầu đối diện (thường có gắn đầu lọc). 

Thuốc lá điếu đầu lọc 555  gói gồm 20 điếu được sản xuất tại Ardath Tobacco Co.Ltd.,London, England .

Report infringes my rights, captions issue, spam or misleading...
Registration date: 2018-07-14 07:27
Last updated date: 2018-07-14 07:30
Report Registration Information
  • Infringes my rights
  • Spam or misleading
  • Captions issue
  • Others
NextSendBackCancel